Steunfonds

Al geruime tijd bestaat bij de Stichting Vakantiespelen een steunfonds. Dit steunfonds is in het leven geroepen om onze activiteit laagdrempelig te maken. De Stichting Vakantiespelen wilt haar maatschappelijke bijdrage doen in de vorm van dit steunfonds.

Voor wie:

Dit steunfonds is gericht op gezinnen met een minimuminkomen. Wij komen deze ouders/verzorgers tegemoet door de deelnameprijs te verlagen. De deelnameprijs wordt met maximaal 75% verlaagd.

Eisen:

U moet aan kunnen tonen dat u een minimuminkomen heeft. Hier kunt u de volgende documenten voor aanleveren:

  • Loonstrook
  • Anders, bijvoorbeeld uitkeringsspecificatie

Deze gegevens stuurt u voor 1 juni op naar: info@stichtingvakantiespelen.nl of per post naar:

Stichting Vakantiespelen
T.a.v. Commissie Steunfondsaanvragen
Postbus 2014
1620 EA Hoorn

Uw aanvraag wordt binnen 6 weken behandeld.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.