Ziekte & afmelden

In het bos rekenen wij op uw kind. Is uw kind bijvoorbeeld ziek en komt het niet naar het bos, meldt u dat dan even. Wij willen dat graag weten voordat de bussen in het bos aankomen (om 9.00 uur). Dan kan de leiding er met het tellen van de kinderen rekening mee houden.

Bij besmettelijke (kinder)ziektes volgt de Vakantiespelen de adviezen van het RIVM en de GGD. Als kinderen volgens deze adviezen gewoon naar school mogen, mogen zij ook naar de Vakantiespelen.

Bij sommige besmettelijke ziektes (zoals krentenbaard) adviseert het RIVM om wel melding te maken bij de school als een kind ziekteverschijnselen heeft. Wij vragen ouders dat bij ons ook te doen, zodat wij (in overleg met de GGD) eventueel andere ouders kunnen informeren. Meer informatie hierover vindt  u op de website van het RIVM.