Plaatsen, data en kosten

Kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool die in het wervingsgebied op school zitten, kunnen meedoen aan de Vakantiespelen. De scholen, en dan met name de klassen, vormen de basis van onze groepsindeling. Klasgenootjes komen daardoor dus altijd bij elkaar in de groep.

Data 2018

Deelnameplaatsen 2016In welke week van de zomervakantie de Vakantiespelen voor uw kind normaal gesproken zijn, hangt af van de plaats waarin de school staat waarop uw kind zit. U vindt de spelweekdata direct op naam van de school met het zoekvenster “Nu aanmelden” in de rechterkolom.

Uiteraard kunnen uw kinderen ook in een andere week meedoen. Volg hiervoor de stappen in het zoekvenster “Nu aanmelden”.

In het kaartje staat een overzicht van plaatsen met scholen en omliggende woonplaatsen. Deze zijn per spelweek in een kleur weergegeven.

  • Week 30 (blauw) 22, 23, 25 en 26 juli 2019
  • Week 31 (rood) 29 en 30 juli, 1 en 2 augustus 2019
  • Week 32 (groen) 5, 6, 8 en 9 augustus 2019
  • Week 33 (geel) 12, 13, 15 en 16 augustus 2019

Heeft u vragen over het aanmelden van kinderen, dan kunt u ons altijd contact met ons opnemen.

Kosten

Meedoen aan de Vakantiespelen 2018 kost €59,00 per kind.

Het is mogelijk donateur te worden van de Stichting Vakantiespelen door naast de deelnamekosten € 7,00 of meer extra te storten.

Steunfonds

Ouders en verzorgers die denken in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, kunnen daarop bij de gemeente een beroep doen.

Voor ouders/verzorgers met een minimuminkomen bieden wij een financiële tegemoetkoming in de vorm van een steunfonds. Zie hiervoor de pagina van het steunfonds

Bekijk ook: