Programma

ProgrammaDe leiding maakt op de zondag voor de week het globale programma voor hun eigen groep. In dit programma is dan (pas) vastgelegd:

  • wanneer de groep gaat zwemmen, pannenkoekenbakken, stokbroodbakken, een speurtocht doet en andere grote spellen speelt;
  • hoe en wanneer het thema gaat spelen;
  • welke plannen, spellen en activiteiten er nog meer gaan plaatsvinden;
  • wanneer en hoe de eet- en drinkmomenten geregeld worden.

Maandagochtend zorgt de leiding ervoor dat alle kinderen elkaar en natuurlijk ook de leiding kennen. Dit gebeurt met verschillende spellen op de eigen vaste plek van de groep in het bos.

In het begin van de week wordt vaak een speurtocht gedaan. Zo leren de kinderen de omgeving rond hun plek een beetje kennen.

Woensdag is een vrije dag. Na twee drukke dagen vakantiespelen is het tijd voor een dagje bijkomen.

De rest van de week verloopt zoals de leiding dat op zondag gepland heeft. Maar mocht het bijvoorbeeld héél mooi weer zijn, kan er meer dan een keer gezwommen worden. Of misschien verloopt het thema anders dan was verwacht en past de leiding het programma daarom alsnog aan. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de coördinatie.

Vrijdag staat vooral in het teken van afscheid en de ontknoping van het thema. Aan het einde van de dag wordt er een laatste traktatie uitgedeeld en zwaaien we elkaar, met een lach en een traan, uit.

Zomaar een dagje bos

Katrol‘s Ochtends rond 9 uur komt de bus in het Dijkgatbos aan. Op het veld staat de leiding al te wachten. Uitstappen en richting het herkenningsteken rennen: herkenbaar aan de kleur van de deelnamekaart.

Als iedereen is uitgestapt, wordt gecontroleerd of alle kinderen van de groep er zijn. Daarna gaat de groep naar hun eigen plek in het bos. Dit is de vaste plek waar hutten worden gebouwd, wordt gespeeld en spellen worden gedaan. Natuurlijk wordt er ook op vaste tijden gegeten en gedronken.

‘s Middag wordt er samen met een andere groep gezwommen. Daarvoor wandelen beide groepen vanuit het bos naar het IJsselmeer. Daar ligt ook de zeephelling waar vanaf gegleden kan worden.

Aan het einde van de middag de tas pakken en met z’n alle terug naar het veld waar de bussen alweer gereedstaan. Om 5 uur weer lekker moe naar huis.