Algemene Voorwaarden 2021

Alles vastleggen in voorwaarden is onmogelijk. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en een simpele dienst leveren, hebben we eenvoudige algemene voorwaarden. Je kunt ervan uitgaan dat wij:

  • Ons uiterste best doen om de vakantiespelen te organiseren zoals je van ons gewend bent en zoals we op de website beloven.
  • Proberen alle informatie op de website foutloos te houden.
  • Bij vragen en problemen altijd naar een redelijke oplossing zoeken.
  • Je gegevens vertrouwelijk behandelen.

Wij verwachten dat je:

  • Ons de juiste gegevens verstrekt.
  • Ouderlijk gezag hebt over het aangemelde kind, of uitdrukkelijke toestemming hebt van de ouder met gezag om het kind aan te melden.
  • Bij vragen en problemen begrip hebt voor het feit dat onze organisatie alleen bestaat uit vrijwilligers.
  • Meewerkt aan redelijke oplossingen.

Wij zijn verplicht je over de onderstaande zaken toch nog verder te informeren.

De overeenkomst

Zodra je van ons een bevestiging hebt gekregen dat de aanmelding is ontvangen, heb je een overeenkomst met ons gesloten. Wij rekenen er dan op dat je betaalt en dat je kind in de zomer meedoet.

Deelnameprijs

De deelnameprijs is vastgesteld voor één jaar en staat vermeld op de website. Staat ergens een andere prijs vermeld, informeer dan eerst bij ons wat de juiste prijs is.

Betalen en betalingstermijn

Zodra je van ons een bevestiging hebt gekregen van de aanmelding, gaan we ervan uit dat je betaalt. Betaal je via iDeal, dan ontvang je de bevestiging pas na betaling en is dit dus direct geregeld. Maak je het deelnamebedrag zelf over, dan moet de betaling voor 1 juni op onze rekening staan. Maak je het bedrag voor die datum niet over, brengen we € 4,00 administratiekosten in rekening.

Bedenktijd en annuleren

Tot 1 juni kunt je de aanmelding kosteloos annuleren. Op een schriftelijke annulering (per brief of per mail) sturen wij altijd een bevestiging. Pas na ontvangst van deze bevestiging kun je er vanuit gaan dat de annulering is ontvangen en verwerkt. Annuleer je na 1 juni, dan hebben we voor jouw kind al kosten gemaakt en betalen we de helft van het deelnamebedrag terug. Door de aard van onze activiteit (vervoer en vrijetijdsbesteding tijdens een bepaalde periode) zijn we niet gebonden aan de wettelijke bedenktijd (art. 6:230p BW). Je krijgt dit bij de aanmelding na 1 juni duidelijk te zien.

Deelname en overmacht

Vanaf het moment dat je hebt betaald, kun je ervan uitgaan dat je kind meedoet aan de Vakantiespelen. Toch kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn deelname van je kind of van alle kinderen af te zeggen door overmacht. Met overmacht bedoelen we oorzaken van buitenaf die we niet konden voorzien en waarop we geen invloed hebben. Je kunt denken aan problemen met onze busvervoerder, overheidsmaatregelen, een ernstig tekort aan vrijwilligers of onverwacht grote hoeveelheid deelnemers. In geval van overmacht kunnen we niet garanderen dat je het deelnamegeld terugkrijgt, al doen we altijd ons best om tot een redelijke oplossing te komen.

Privacy

De gegevens van jou en je kind worden door ons vertrouwelijk behandeld. De aanmelding wordt verzonden via een versleutelde verbinding en we stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht. Op onze website houden wij anonieme statistieken bij om onze website te optimaliseren.